Vest Hage og Vedlikehold AS

Vi er et nystartet selskap med masse erfaring og engasjement for faget. Vi utfører jobber i Bergen og omegn.

I bedriften er vi to ansatte med til sammen 25 års erfaring.

Vår faglige leder er, i tillegg til å ha fagbrev i anleggsgartner faget, også en av de 9 første i landet med en utdanning innen sirkulær disponering av vann- Vann som ressurs. Et fagskole studie ved Vea – Norges grønne fagskole.

Miljø

Vi er bevisst på vårt miljø ansvar og prøver derfor å gjøre vår del for og nå klimamålene.

Vi handler i den grad det er mulig kun elektrisk utstyr. Dette hjelper ikke bare på klimamålene, men gjør arbeidsmiljøet triveligere også. Mindre støy og lettere maskiner, bidrar til mindre slitasje på arbeidskraften.

I de tilfellene vi må bruke bensin og diesel maskiner, gjør vi vårt beste for at det mest miljøvennlige produktet blir brukt.